Zoeken op Quebble

Privacy- en cookieverklaring

Pelosa Network Engineering B.V. (verder: Quebble) hecht veel waarde aan uw privacy. Via https://www.quebble.com worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Wij willen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. Dit houdt in dat wij elke gegevensverwerking in overeenstemming met de privacywetgeving hebben gebracht:

 • Wij leggen onze doeleinden duidelijk vast voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Wij slaan zo min mogelijk persoonlijke gegevens op en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Wij vragen expliciet toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Wij treffen de nodige beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Wij respecteren uw rechten, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring maken wij duidelijk wat wij middels de website www.quebble.com van Pelosa Network Engineering B.V. precies doen met informatie die wij over u te weten komen.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze verklaring of over wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Door gebruik te maken onze website verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, wat hiervan het doel en de grondslag is en welke bewaartermijn geldt.

Verzoeken om productinformatie

Wij bieden u de mogelijkheid om informatie op te vragen over onze producten. U kunt per product middels een formulier aangeven waar u meer informatie over wenst te ontvangen.

Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • uw voor- en achternaam;
 • de naam van uw organisatie;
 • uw e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht.

Deze gegevens hebben wij nodig om te voldoen aan uw verzoek om deze informatie op de juiste manier aan u te verstrekken. Dit doen wij op basis van uw verzoek hiertoe en de door u gegeven toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw aanvraag volledig is afgerond. De gegevens zullen wij vervolgens anonimiseren om statistieken bij te kunnen houden.

Contactformulier

Middels het contactformulier kunt u ons vragen stellen of andersoortige aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht.

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen, omdat u ons gevraagd heeft uw contactverzoek in behandeling te nemen (overeenkomst). Wij bewaren deze informatie zolang als de relatie tussen u en Quebble bestaat, en nog een half jaar daarna, zodat wij het contact goed geïnformeerd kunnen voortzetten tenzij wij geen grond meer hebben om de gegevens te bewaren.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief, die wij versturen per e-mail. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Tevens willen wij u middels de nieuwsbrief graag reclame sturen over eventuele aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame door gebruik te maken van de afmeldlink: het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een aparte afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees, of op basis van een opt-out wanneer u producten of diensten van ons heeft afgenomen. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Werken bij Quebble

Via het sollicitatieformulier kunt u bij ons solliciteren voor verschillende openstaande functies. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw e-mailadres;
 • de functie waar u naar solliciteert;
 • overige persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van de motivatiebrief;
 • in sommige gevallen een VOG;
 • uw curriculum vitae en eventueel door u toegevoegde cijferlijsten/diploma’s.

Na ontvangst van uw gegevens bewaren wij deze tot maximaal zes weken.  Daarna worden de gegevens overal verwijderd.

Indien wij uw gegevens langer dan zes weken wensen te bewaren in verband met een eventueel later vervolg, dan vragen wij eerst uw toestemming. Wij bewaren de gegevens dan met uw toestemming tot maximaal een jaar.

Referenties

Op onze website presenteren wij verschillende referenties over onze producten. U kunt ons een referentie sturen. Wij vragen u dan om toestemming om deze te publiceren. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam van de recensent;
 • naam van de organisatie waar de recensent werkzaam is;
 • voornamen van betrokken personen in de referentie;

Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. De grond voor het verwerken van deze gegevens is toestemming: alle recensenten wordt nadrukkelijk om toestemming gevraagd alvorens een referentie wordt geplaatst op onze website. Deze toestemming kunnen de recensenten en overige betrokkenen te allen tijde gemakkelijk weer intrekken door contact met ons op te nemen. Wij bewaren de gegevens totdat deze de relevantie hebben verloren. Wanneer de toestemming is ingetrokken verwijderen wij direct alle gegevens.

Reserveringen voor evenementen

Indien er evenementen zullen plaatsvinden, worden deze op de website weergeven. Tevens bestaat er een aanmeldoptie om reserveringen te bekijken indien u zich heeft opgegeven voor een evenement. U kunt zich opgeven door uw gegevens in te vullen. Middels deze inschrijving maakt u een reservering en worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer
 • uw IP-adres;
 • eventueel uw gebruikersnaam en wachtwoord;
 • overige persoonsgegevens die door u worden ingevuld in het opmerkingenvlak.

Wij hebben deze gegevens nodig om uw reservering af te handelen (de overeenkomst) en naar aanleiding daarvan contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie totdat de reservering is afgerond, of, wanneer dit noodzakelijk is of wij nader contact met u hebben over een evenement waaraan u heeft deelgenomen, totdat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Quebble modules

Om gebruik te kunnen maken van onze modules verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens. Om u zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop wij dat doen kunt u de privacy- en cookieverklaring raadplegen op de productpagina van de desbetreffende module. Deze privacy- en cookieverklaring betreft enkel de verwerking van persoonsgegevens op en/of door gebruik van de website www.quebble.com.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren, om de website aan te kunnen bieden en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, maken wij gebruik van diensten van derden. Deze derden verwerken jouw persoonsgegevens. Dit zijn:

 • onze ICT dienstverleners;
 • de partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met uitzondering van de in deze verklaring genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Op onze website www.quebble.com gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. In onderstaande tabel staat weergeven welke cookies precies worden geplaatst:

Cookiepartij Soort cookie Vestigingsplaats Doel Type Bewaartermijn
Google Analytics (Google LLC) _ga Analytisch Amerika Google Analytics geeft ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Wij kunnen rapporten inzien en de effectiviteit van bepaalde onderdelen meten. Https-cookie 2 jaar
Google Analytics (Google LLC) _gid Analytisch Amerika Google Analytics maakt onderscheid in de verschillende soorten gebruikers, zodat wij terugkerend bezoek kunnen meten.

 

Https-cookie Sessie
Google Tag Manager Functioneel Amerika Beheert tags op de website zodat deze correct geïndiceerd worden. Https-cookie Sessie

Wij vragen geen voorafgaande toestemming voor de door ons gebruikte cookies, omdat wij enkel analytische cookies gebruiken. Deze cookies geven ons enkel informatie over de kwaliteit of effectiviteit van ons domein en maken geen, of slechts geringe, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De cookies worden enkel gebruikt voor analytische doeleinden en op zodanige wijze dat er geen of slechts geringe gevolgen zijn voor de privacy van de gebruiker.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. In deze privacyverklaring vindt u per bedrijf een link naar de betreffende verklaringen. Wij raden u aan om deze door te nemen.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van onze website werken dan mogelijk niet meer goed.

Google LLC

Wij gebruiken cookies van Google om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Spam check

Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te voorkomen. Door aan te geven dat u geen robot bent, wordt gecontroleerd:

 • hoe snel het formulier wordt ingevuld;
 • welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • het IP-adres van diegene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Uw rechten: inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het recht op overdracht van uw gegevens;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • het beperken van uw gegevensverwerking;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Naam Pelosa Network Engineering BV
Adres Bleiswijkseweg 47, 2712 PB, Zoetermeer
E-mail info@quebble.com
Telefoon 079-3436347
KvK-nummer 27163362
Functionaris Gegevensbescherming
Naam Jorden Bailey
Adres ICTRecht Privacy BV, Amsterdam
E-mail privacy@quebble.com

 

Privacy Verified by ICTRecht

 

Alles over veiligheid

Continuiteit

Pelosa heeft een SaaS Escrow overeenkomst gesloten met Escrow4All. Escrow4All is als enige Escrow-leverancier volledig ISO27001:2013 gecertificeerd en 1 van de acht door Microsoft erkende Approved Escrow Providers....
Lees verder

Subverwerkers

De datacenters waar Pelosa gebruik van maakt bevinden zich uitsluitend in Nederland en vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit. Pelosa heeft aan de subverwerker(s) dezelfde verplichtingen opgelegd als die voor haarzelf gelden. Lees verder voor een volledig overzicht van actuele subverwerkers......
Lees verder

Beveiligingsmaatregelen

Voor het gebruik van Quebble geldt dat al het verkeer van en naar het device van de gebruiker verloopt via een beveiligde en versleutelde verbinding, gebruikmakend van standaarden als SSL en TLS. Voor de toegang tot de gegevens kan gebruik gemaakt worden van Two-Factor-Authentication. Lees verder voor een volledig overzicht van alle beveiligingsmaatregelen...
Lees verder

ISO27001/NEN7510

Wij willen graag pro-actief aan onze klanten en partners laten zien dat zij erop kunnen vertrouwen dat ze samenwerken met een professionele organisatie die informatiebeveiliging en AVG zeer serieus neemt. Om dat aan te kunnen tonen hebben we in 2019 onder begeleiding van een consultancybedrijf ons ISMS gebouwd en uiteindelijk door TÜV Nederland laten certificeren. We zijn heel trots op het behaalde resultaat en blij dat we de certificaten voor ISO 27001 en NEN 7510 in ontvangst mogen nemen....
Lees verder

Meer weten over Quebble en onze modules?

We komen graag bij je langs om alle mogelijkheden voor jouw organisatie toe te lichten. Klik op de button hiernaast voor een afspraak!