Vorige maand is er dan toch de knoop doorgehakt met het nieuwe regeerakkoord. Er wordt gewerkt aan een herziening van het vergoedingssysteem voor kinderopvang en werkende ouders krijgen tot 95% van hun kosten vergoed. Op 10 februari organiseren wij met bdKO, ontmoetings- en inspiratie platform voor directeuren van kinderopvangorganisaties, een bijeenkomst over wat dit voor jou als directeur betekent. Wij kijken heel erg uit naar het sparren over de verschillende vraagstukken die deze beslissing met zich meebrengt.