Zoeken op Quebble

Quebble voor het IKC

de meest ideale samenwerking tussen opvang en onderwijs.

De meest ideale samenwerking tussen opvang en onderwijs. Waarbij het kind één leerlijn doorloopt. Maar hoe optimaal is die samenwerking? Kan het niet op bepaalde punten nóg efficiënter? Volgens Quebble wel.

Want ondanks een verregaande samenwerking en integratie, hebben de opvang en het onderwijs met verschillende regels en richtlijnen te maken. Ze werken vaak met verschillende systemen voor de administratie. En er zijn verschillende momenten om met de ouder te communiceren. Terwijl het zoveel inzichtelijker zou zijn als een IKC integraal –de I van IKC- met de ouder communiceert. Zodat planningen efficiënter plaatsvinden, kosten kunnen worden bespaard en er volledig wordt voldaan aan de IKK regelgeving.

Quebble koppelt alle administratieve systemen heel overzichtelijk op één platform aan elkaar. Zodat ouders inzicht hebben in wat er gebeurt op de opvang én op school. En leerkrachten, medewerkers van de opvang en andere pedagogisch medewerkers elkaar kunnen aanvullen en versterken en samen de ontwikkeling van een kind zo optimaal mogelijk kunnen sturen. Kortom; Quebble is een slim en efficiënt planningssysteem voor heel het IKC.

Op de IKC wordt met verschillende administratieve systemen gewerkt. Bijvoorbeeld Parnassys voor de leerlingadministratie, een systeem voor de TSO en weer een ander voor de BSO. Als ouder moet je op drie systemen inloggen om de gegevens van je kind in te zien. En dat is omslachtig. Het portaal van Quebble verbindt deze systemen. De ouder heeft slechts 1 login. En kan het kind, bijvoorbeeld bij ziekte, met één klik bij alle systemen afmelden.

De doorgaande leerlijn van het kind vraagt om een goede communicatie en samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en professionals. Via Quebble wordt de overdracht van de observatielijsten ingeregeld.

Door Quebble vindt er een betere communicatie met ouders en eenvoudigere overdracht tussen leraar en pedagogisch medewerker plaats. Via het “kindschrift” kunnen de dagelijkse gebeurtenissen worden overgedragen en blijven ouders en professionals op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen rondom het kind.

En dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Waar loopt u tegen aan? Hoe kan het efficiënter in uw organisatie? We vertellen u graag aan de hand van uw specifieke situatie wat er volgens ons beter kan.

Meer weten over Quebble en onze modules?

We komen graag bij je langs om alle mogelijkheden voor jouw organisatie toe te lichten. Klik op de button hiernaast voor een afspraak!