GO! Kinderopvang is geen kleintje in kinderopvangland. Met vijftig locaties en vijfhonderd medewerkers is het van groot belang dat de organisatie, ook achter de schermen, loopt als een goed geoliede machine. Eigentijdse software voor planning en administratie is daarbij cruciaal. Begin 2019 is GO! overgestapt van PlanRad op Quebble Professional. Dat scheelt applicatiebeheerder/teamleider P&O Gonda Kuiper anderhalve dag tijd per maand.

GO! Kinderopvang is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een eigentijdse organisatie met alle vormen van kinderopvang. Van integrale kindcentra, dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal tot gastouderopvang. De afgelopen jaren is de organisatie door overnames sterk gegroeid. Twee jaar geleden werd het medewerkersbestand bijvoorbeeld in één klap met ruim honderd medewerkers uitgebreid en in het afgelopen jaar kwamen er bij een overname nog eens 25 medewerkers bij. ‘We hebben nu een omvang waarbij verdere professionalisering noodzakelijk is’, aldus Gonda Kuiper. ‘In het verleden kende ik elke medewerker van naam, maar we zijn vanuit de krimp echt de groei ingeschoten en dat heeft gevolgen voor de organisatie.’

Overstap
De overstap van Pelosa’s PlanRad systeem op Quebble Professional heeft daarbij enorm geholpen. De verschillen zijn groot. ‘Voorheen was een roosterwijziging pas na synchronisatie zichtbaar en werd die op de locaties uitgeprint. In Quebble is elke verandering real-time zichtbaar in het systeem, voor zowel leidinggevenden als pedagogisch medewerkers. Sinds kort gebruikt GO! Kinderopvang de Quebble app. Medewerkers hebben direct zicht op hun komende diensten, kunnen diensten inleveren en kunnen hun actuele verlofrechten inzien. Een mooie functionaliteit voor de medewerkers.’
Betekent het real-time inzicht in roosters, Beroepskracht-Kindratio en inzetbaarheid ook dat GO! makkelijker medewerkers kan uitwisselen tussen locaties? Gonda: ‘Inderdaad. Dit helpt bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt die wij als grote regionale organisatie ook ervaren. Tegelijkertijd denken we daar wel goed over na en zetten we mensen alleen in binnen een bepaalde regio. Dat is voor de continuïteit van de opvang voor de kinderen belangrijk en uiteraard ook voor onze medewerkers. Wie al jaren op de fiets naar een locatie in Lelystad rijdt, hoeft nu niet ineens met het openbaar vervoer naar Zeewolde.’

Balans
Als Gonda de balans opmaakt van de overstap naar Quebble Professional, noemt ze ‘efficiëntie’ als belangrijkste voordeel. ‘Voor personeels- en salarisadministratie scheelt het anderhalve dag per maand. Het nieuwe systeem is bovendien minder foutgevoelig en biedt altijd real-time overzichten. Denk aan een actueel overzicht van verlof of de BKR. Die efficiëntie betekent kostenbesparing en meer managementinformatie.’
Het opleiden van Quebble Professionals, medewerkers in huis die veel van het systeem weten, vindt ze een plus. ‘Ik doe zelf ook binnenkort examen. Het is prettig dat je dankzij die training voor veel vragen geen helpdesk meer nodig hebt, maar ook dat ik als applicatiebeheerder controle heb over wie ik toegangsrechten wil geven in het systeem of dat ik bijvoorbeeld zelf een nieuwe locatie kan toevoegen. Natuurlijk moet Pelosa de systemen verder finetunen, maar Quebble Professional werkt zoveel lekkerder en makkelijker dat ik het niet zou snappen als je als organisatie niet zo snel mogelijk overstapt.’