Zoeken op Quebble

Het laatste nieuws

Management Kinderopvang ,42 15 februari, 2017

Niet stoppen bij 13 jaar

Dankzij de ontwikkeling van integrale kindcentra, waarbinnen alle pedagogisch professionals nauw samenwerken, wordt dit in de toekomst alleen nog maar beter. Opvallend is dat de overstap naar het voorgezet onderwijs volstrekt anders gebeurt. Is het niet nét zo belangrijk dat ook dit soepel en informatief gebeurt? Mijn oudste dochter Frederique gaat volgend jaar naar ‘de […]

Management Kinderopvang, 47 15 januari, 2017

2017, het jaar van de antwoorden

Uitdaging 2017 wordt een uitdaging, want er liggen veel vragen op tafel. De sector moet zich voorbereiden op nieuwe situaties. Minister Asscher is druk bezig met het verbeteren van kwaliteitsregels, het nieuwe toezicht, de directe financiering en de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Veel moet al in 2018 rond zijn. Tegelijker- tijd heeft de VNG […]

Kinderopvangtotaal 2016, 6-47 Array

De frustratie van een vader

Mijn jonge dochters hebben een indrukwekkend netwerk om zich heen. School, bso, logopedist, orthodontist, pianoles, dansles, zwemles, zelfverdediging en dan nog het hele sociale circuit. Een leger aan professionals, die allemaal het beste voor hebben met mijn meiden en mij bestoken met e-mail, papieren post, telefoontjes, voicemails en app-berichten. Een bso-nieuwsbrief, een schoolagenda met studiedagen, […]

Management Kinderopvang, 51 15 juli, 2016

‘Ouderbetrokkenheid’ mag in de ban

Ouderbetrokkenheid In het verslag van een oudergesprek las ik: ‘Peter wil meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van Valerie.’ Voordat ik het verslag tekende voor akkoord heb ik het woord ‘zijn’ demonstratief doorgestreept en vervangen door ‘worden’. Dat ik als ouder betrokken ben bij het welzijn van mijn dochter, staat buiten kijf. Ik wil daarom […]

Management Kinderopvang 17 mei, 2018

Onduidelijkheid over de IKK

Als je de doorsnee-kinderopvangmanager vraagt of alle IKK-regels helder zijn, slaakt menigeen een diepe zucht. Nee dus. Toch een merkwaardig fenomeen. De convenantpartijen, ouders, werkgevers en werknemers in de kinderopvang, hebben veelvuldig bij elkaar gezeten om tot een goed pakket nieuwe regels voor de branche te komen. Deze afspraken zijn door het ministerie op- genomen […]

Management Kinderopvang 4 mei, 2018

Niet leuker, wel praktischer

Niet iedereen kijkt blij als je het onderwerp Wet IKK aansnijdt. Neem de pedagogisch professionals. Dat zijn doeners. Praktische mensen die vooral bezig willen zijn met het vak waarvoor ze hebben gekozen. Misschien is het wel daarom dat de IKK nu al een wat negatieve reputatie heeft op de werkvloer. ‘Onpraktisch’ is een veelgehoord woord. […]

Meer weten over Quebble en onze modules?

Onze experts Joey of Jurian nemen graag vrijblijvend contact met je op. Klik op de button hiernaast voor een afspraak.