Mijn jonge dochters hebben een indrukwekkend netwerk om zich heen. School, bso, logopedist, orthodontist, pianoles, dansles, zwemles, zelfverdediging en dan nog het hele sociale circuit. Een leger aan professionals, die allemaal het beste voor hebben met mijn meiden en mij bestoken met e-mail, papieren post, telefoontjes, voicemails en app-berichten. Een bso-nieuwsbrief, een schoolagenda met studiedagen, jaarfeesten en klassenpresentaties, examens zelf- verdediging, huiswerk van pianoles, dansoptredens, de Facebook-pagina’s van alle verenigingen, e-mail van klassenouders en drie Whatsapp groepen van ouders voor allerlei gezellige dingen. Het regent de hele dag vanuit alle hoeken snippers informatie. Om horendol van te worden.

Quebble.com

Uit die frustratie is Quebble.com geboren. Ik ben niet voor niets ICT’er; ik besloot een veilige plek te creëren, makkelijk op je smartphone bereikbaar, waar alle professionals samenkomen. Waar ik als ouder kan inloggen om een schoolrapport of een observa- tie van de kinderopvang te lezen, een ruildag bso te regelen en de foto’s van de dans- les te bekijken. Als mijn jongste ‘s avonds afgeknoedeld op de bank tegen me aan hangt, hoef ik niet meer te vragen ‘was het leuk vandaag op school, wat heb je alle- maal gedaan’, want ik ben al op de hoogte. Quebble is een platform waarop ik zelf een gesprek kan beginnen met de orthodontist en de logopedist over de beste aan- pak van Frederique’s kaak. Zo kan ik samen met al die professionals de ontwikkeling van mijn kinderen volgen.

Betrokken

Als bso-klant, maar ook als ondernemer in de kinderopvang, merk ik dat kinderop- vangorganisaties zich net zo betrokken voelen bij het welzijn van mijn dochters als ik. Zowel pedagogisch medewerkers als managers, maar ook alle andere opvoeders, willen dat mijn kinderen zich optimaal ontwikkelen. Dat is een goed gevoel, maar de communicatiestructuur ontbreekt nog. We praten onderling niet met elkaar. Daarover wil ik met u de dialoog aangaan, als vakgenoot, maar vooral ook als vader. Hoe kun- nen we een communicatiestructuur bieden, waarbij alle betrokkenen van elkaar leren en ouders en professionals een beter beeld krijgen van de ontwikkeling van het kind? Onderzoek bewijst immers hoe goed het voor een kind is als we allemaal met elkaar praten. En dat is waar het om draait; het belang van het kind.

Peter van Zijl (43) is vader van drie dochters en jarenlang klant van de kinderopvang. Hij is ook eigenaar van Pelosa in Zoetermeer, een bedrijf dat hij ruim twintig jaar geleden als ICT-student begon. Pelosa ontwikkelt software voor organisaties die actief zijn voor het jonge kind, met name in kinderopvang en onderwijs. Een nieuw, uniek product is Quebble, een platform waar ouders en professionals elkaar vinden. Peter gaat graag de dialoog aan: peter@quebble.com