Inmiddels is wel duidelijk dat we alle zeilen moeten bijzetten om het hoofd te kunnen bieden aan het coronavirus. Bij Pelosa en Quebble houden we de ontwikkelingen dan ook zeer zorgvuldig in de gaten en volgen we de officiële richtlijnen op.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid 100% gegarandeerd

We hebben de volgende maatregelen genomen om de bereikbaarheid en beschikbaarheid te blijven garanderen:

Tot 6 april (of een andere datum als het Kabinet in de komende periode anders besluit)

  • zal het kantoor in Zoetermeer gesloten zijn
  • werken alle medewerkers vanaf huis, onze processen en infrastructuur zijn hier volledig op ingericht
  • worden geplande werkzaamheden bij u op locatie indien mogelijk vanaf afstand uitgevoerd of naar een andere datum verplaatst
  • ingeplande gesprekken met medewerkers worden telefonisch gehouden
Wat verandert er niet?

Alle werkzaamheden rondom openstaande tickets, nieuwe functionaliteit en onderhoud van Quebble gaan onverminderd door. Nieuwe service-aanvragen worden ook op de gebruikelijke manier afgehandeld. Evenzo zal de infrastructuur net als altijd 24/7 worden bewaakt.

Wij blijven bereikbaar op de standaard telefoonnummers, e-mail en serviceportaal.

Tot slot

Wij werken voor een bijzondere markt; door het Kabinet aangewezen als een van de vitale beroepen. Daar zijn we trots op. Trots om te mogen werken voor een grote groep professionals die onder zeer hoge druk, met grote onzekerheden de klus moet zien te klaren. Wij beloven er alles aan te zullen doen om zo adequaat als mogelijk in te spelen op de situatie. Zodat de kinderopvang en het basisonderwijs zich kunnen richten op hun belangrijke taak.

Met hartelijke groet,
Team Quebble