Het coronavirus gaat niet zomaar weg. Sterker nog, we ervaren een tweede golf. Dat heeft gevolgen voor onze hele samenleving, ook voor de kinderopvang. Het nijpende personeelstekort gaat namelijk ook niet zomaar weg. Aan de ene kant krimpt het aantal banen, waardoor ook de vraag naar kinderopvang kan afnemen. Volgens sommigen zou dat zorgen voor meer evenwicht in vraag en aanbod van medewerkers. Ik vrees dat die balans er niet komt en ondernemers vrezen dit met mij.

Tijdens een eerder onderzoek van Kinderopvang werkt! voorspelde ruim de helft van de werkgevers eenzelfde aantal medewerkers (te weinig dus) voor januari 2021. Een kwart rekent op krimp en een op de vijf denkt dat het aantal medewerkers stijgt. Als je dit tegen elkaar wegstreept, neigt de voorspelling naar pessimisme. Tel daar een geboortegolf van coronababy’s bij op en het tekort wordt nog groter.

Daar komt bij; we zijn nog lang niet van dat nare virus af. In de gure maanden van het jaar hebben we ook te maken met de gebruikelijke verkoudheden en griepjes. Dat betekent dat iedereen die snotterend op het werk komt door elke verstandige werkgever naar huis wordt gestuurd. Het kan immers corona zijn. Voor de afwikkeling van een coronatest ben je die werknemer een paar dagen kwijt en als de testcapaciteit blijft tekortschieten ben je mensen nog langer kwijt. Al helemaal als deze persoon positief wordt getest, dan heeft dat quarantainegevolgen voor iedereen die met hem of haar in aanraking is geweest. Ik kan niet koffiedik kijken en weet niet hoe onze economie uit de strijd komt. Maar wat ik wel durf te voorspellen, is een zeer grillige personele bezetting.

Met mijn wellicht te romantische insteek van ‘met z’n allen komen we eruit’ heb ik als Quebble-directeur eerder dit jaar een initiatief voorgesteld: Quebble Together. Iedereen in een regio doet mee in een personeelspool. Wie een pedagogisch medewerker boventallig heeft, voert deze uren in de Quebble Together app in, zodat de medewerker tijdelijk bij de ‘buren’ kan worden ingezet. Iedereen bespaart op personeelskosten, organisaties met acute personeelsnood zijn uit de brand geholpen en de kwaliteit van de kinderopvang blijft overeind.

U zei ‘nee’.

Ik heb met veel kinderopvangondernemers gesproken, maar niet één wilde meedoen. ‘Ik ga niet de concurrent helpen’, werd gezegd. Begrijpelijk, maar wel ontzettend jammer. Als alternatief hebben we voor klanten nu een Quebble Flexpool met enkele honderden freelancers.

Ik kom er toch op terug. Mijn pleidooi: we zijn allemaal erbij gebaat dat de economie overleeft. Als ouders geen opvang vinden en niet kunnen werken, schaadt dat de BV Nederland en ook onze sector. Een pandemie is een unieke situatie die onconventionele oplossingen vergt. Waarom kunnen ziekenhuizen wel IC-patiënten uitwisselen, maar kan de kinderopvang niet over dat concurrentiegevoel heen stappen en een macro-economische bril opzetten?

U moet straks een grillige personele bezetting managen, waarbij u de ene week nog prima draait en een week later ineens de gaten in uw rooster vallen. Zou het dan niet praktisch zijn om een paar collega-medewerkers in te zetten van een organisatie in uw regio? Win-win naar mijn mening. Ik praat graag hierover met u verder. ‘Together’ dus.