Wat is de functie van kinderopvang vandaag? Uit het recente CPB onderzoek Vrouwen aan de top blijkt maar weer eens dat kinderopvang als arbeidsmarktinstrument slechts beperkt functioneert. Het probleem: het aandeel van vrouwen in managementposities is nog altijd erg mager. Het groeit wel, maar valt behoorlijk tegen als je het naast de targets zet. Dus vroegen de onderzoekers zich af: hoe kan je dit positief beïnvloeden met beleid van overheid en bedrijfsleven? Ook kinderopvang werd daarbij onder de loep gelegd. Wat blijkt, een verhoging van de kinderopvangtoeslag of het verhogen van de kwaliteit van de kinderopvang heeft slechts een beperkt effect. Kinderopvang is geen effectief arbeidsmarktmiddel. Jammer? Wat mij betreft: irrelevant. Wanneer laten we die schijndiscussie nu eens voorgoed helemaal los? Natuurlijk willen we mannen en vrouwen volop kansen bieden om deel te nemen aan het arbeidsproces en hen daarbij steunen met betaalbare, goede kinderopvang.

Irrelevant

Maar we weten inmiddels dat dit vak zoveel dieper gaat dan ‘opvang’. U bent er niet om ouders te laten werken, u bent er om een substantiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind. Niet alleen de kinderen van werkende ouders, maar alle kinderen. Steeds meer studies wijzen uit hoe enorm belangrijk de eerste duizend dagen zijn voor de rest van je leven. Een goede begeleiding en prikkeling van de ontwikkeling moet voor elk kind toegankelijk zijn. Dáárom moet de overheid (mee) betalen aan kinderopvang.

Maatschappelijke functie van kinderopvang

Als je peilt wat er leeft in onze sector, dan groeit de maatschappelijke functie van kinderopvang bovendien ook nog. Ik noem een paar trends. Kindercentra kijken niet alleen meer naar het kind, maar ook naar zijn omgeving: professionals en ouders. KindeRdam in Rotterdam is aan de slag gegaan met OuderTeam. Een programma waarbij aanstaande ouders training krijgen in de omgang met hun partner en voorbereid worden op het ouderschap. Ontspannen ouders betekent namelijk veel voordeel voor het kind. Het effect van de training: kinderen slapen beter, zijn sociaal-emotioneel sterker en hebben later minder problemen.

Spacious Minds

Ook een prachtige: kinderdagpaleis Eigenwijs in Limburg heeft een innovatieve aanpak gebaseerd op het Amerikaanse concept Spacious Minds. Een rustige, natuurlijke inrichting met pedagogisch medewerkers die goed in hun vel zitten. Je begint dus als pm met aan jezelf te werken. Als je relaxt en in balans op de groep staat, straal je dat immers af op de kinderen.

Autonomie van het kind

Of neem de hedendaagse focus op respect voor de autonomie van het kind. Kindercentra leggen veel nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling en 21e-eeuwse vaardigheden. Zodat kinderen straks niet alleen naar school gaan zonder taalachterstand, maar ook een ruzie met vriendjes kunnen oplossen.
De kinderopvang werkt aan creatieve, ruimdenkende en respectvolle mensen, waarbij er ook wordt gekeken naar de omgeving van het kind. Uw maatschappelijke rol wordt steeds groter. Dit is allang geen economische investering meer, waarmee we ouders aan het werk houden. Kinderopvang is een maatschappelijke investering, waarbij we mensen leren om gelukkig te worden. Ik word daar best enthousiast van, u ook?