Op de samenwerking tussen opvang en school valt overigens ook wat af te dingen. Het Centraal Planbureau (CPB) kwam vorig jaar na onderzoek met scherpe kanttekeningen: een warme overdracht richting school kan een stempel op een kind drukken. Daarbij lijkt samenwerking juist segregatie in de hand te werken, onder andere omdat kinderen van hoogopgeleide ouders vaker naar betaalde opvang gaan en meer profiteren. Maar dit CPB-onderzoek meldde ook de voordelen: de ondersteuning van kinderen met een (taal)achterstand, het delen van informatie over kinderen zodat school en opvang maatwerk kunnen bieden en de uitwisseling van expertise. Als we ervan uitgaan dat opvang kwalitatief steeds beter en voor meer kinderen beschikbaar wordt, dan heeft samenwerking toch de voorkeur.

Zelfreflectie is key in dit vak, dus stel ik de vraag: hoe warm is uw samenwerking? De bekende driehoek pedagogisch medewerker/kind/ouder moet een vierkant worden, want de leerkracht hoort hier ook bij. Maar maakt u dat al waar in de praktijk? Ik zie nog veel kinderopvang en school, zelfs onder één dak, die nauwelijks iets samen doen. Durf eens af te vinken op deze checklist, wat doet u al samen?

Inhoudelijk

 • Gezamenlijke pedagogische visie
 • Dezelfde thema’s volgen
 • Bezoekjes met peuters aan school
 • Juf groep 1 op bezoek bij de peuters
 • Workshops voor pm’er en leerkracht

Praktisch

 • Feestelijke vieringen
 • Samen open dag/studiedag organiseren
 • Rondleidingen door school en kinderopvang
 • Uitwisseling personeel
 • Eén frontoffice/administratie/ouderportaal
 • Eén locatie

Informatie delen

 • Gezamenlijke oudergesprekken (leerkracht, mentor kinderopvang en ouder)
 • Warme overdracht bij overstap naar school
 • Dagelijkse mondelinge overdracht school-bso

Hoeveel vinkjes haalt u? Stel ook de vervolgvraag: wordt de ouder bij elk punt betrokken of tenminste goed geïnformeerd? Pas dan heb je een warme samenwerking. De meeste samenwerkingsconstructies zijn helaas nog behoorlijk kil. Wat mij betreft mag het wel een graadje warmer in die opvang-schoolrelatie. Mee eens?