‘Het behalen van de certificering voor ISO 27001 en NEN 7510 is een bevestiging van de professionalisering van Pelosa’, zegt directeur Van Zijl.
In mei 2016 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) van kracht. Aanleiding voor het softwarebedrijf om zijn bedrijfsvoering en de werking van Quebble Professional in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast biedt de certificering van het Information Security Management System (ISMS) zekerheid aan de klanten. Zij zijn immers wettelijk verplicht zich ervan te verzekeren dat hun toeleveranciers voldoen aan de AVG.

Van Zijl: ‘Wij willen dit graag pro-actief laten zien aan onze klanten. Klanten en partners kunnen erop vertrouwen dat ze samenwerken met een professionele organisatie die informatiebeveiliging en AVG zeer serieus neemt. Om dat aan te kunnen tonen hebben we afgelopen jaar onder begeleiding van een consultancybedrijf ons ISMS gebouwd en uiteindelijk door TÜV Nederland laten certificeren. We zijn heel trots op het behaalde resultaat en blij dat we de certificaten voor ISO 27001 en NEN 7510 in ontvangst mogen nemen.’