Uitdaging

2017 wordt een uitdaging, want er liggen veel vragen op tafel. De sector moet zich voorbereiden op nieuwe situaties. Minister Asscher is druk bezig met het verbeteren van kwaliteitsregels, het nieuwe toezicht, de directe financiering en de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Veel moet al in 2018 rond zijn. Tegelijker- tijd heeft de VNG toegezegd dat gemeenten een voortrekkersrol gaan vervullen bij de vorming van integrale kindcentra. En de klap op de vuurpijl: de initiatiefnemers van project Kindcentra 2020 maken zich hard voor een toekomst waarin elk kind in Nederland recht heeft op gratis opvangdagen, en kinderopvang en basisschool nauw samenwerken.
Dat laatste heeft een enorme impact. Momenteel maakt ongeveer een derde van de Nederlandse kinderen gebruik van opvangvoorzieningen. Dat worden straks dus mogelijk álle kinderen. Elk kind heeft dan kans op ontwikkelingsstimulering en een vroegtijdige signalering van een mogelijke voorsprong of achterstand. Daar word je als kinderopvangprofessional blij van, maar het maakt ook een lawine van vragen los. Want hoe bereid je je voor als organisatie? Wat ga je doen met al deze kinderen, of beter: vóór deze kinderen? Hoe richt je een integraal kindcentrum in? Is één fysieke locatie het beste of kan een IKC ook effectief zijn als lokale samenwerking met een goed communicatienetwerk?

Spagaat

Als ik vakmensen spreek, merk ik hun ‘spagaat’. Aan de ene kant zijn zij ervan over- tuigd dat dit een positieve ontwikkeling is. Tegelijkertijd weten velen nog niet wat het nu precies betekent en hoe zij dit gaan invullen. ‘We bieden elk kind straks wat we nu de kinderen in de kinderopvang bieden’ is niet genoeg. Denk alleen al aan de variëteit aan doelgroepen en leeftijden, en de uitdaging die elke groep vormt. Passend onder- wijs heeft straks een direct gevolg voor de kinderopvang. Er zijn meer vragen dan ant- woorden. Gelukkig werkt er een groot aantal mensen met vernieuwende ideeën in de branche. Specialisten die kinderen met een beperking of speciale zorgvraag willen helpen. Mensen die geloven in groen, gezondheid en beweging. Of die kinderen willen voorbereiden op democratisch burgerschap met het concept van ‘vreedzame kinder- opvang/school’. Kortom, professionals die met het kind voor ogen nadenken, innove- ren en bijsturen. 2017 wordt een jaar boordevol vragen, waarbij we samen naar ant- woorden zoeken tijdens discussies, congressen en informele gesprekken. Als ondernemer in deze boeiende sector praat ik graag mee. Ik wens u een jaar boorde- vol ideeën en oplossingen.

Peter van Zijl (43) is vader van drie dochters en jarenlang klant van de kinderopvang. Hij is ook eigenaar van Pelosa in Zoetermeer. Pelosa ontwikkelt software voor organisaties die actief zijn voor het jonge kind, met name in kinderopvang en onderwijs. Een nieuw, uniek product is Quebble, een platform waar ouders en professionals elkaar vinden. Peter gaat graag de dialoog aan: peter@quebble.com.