Eén visie

Het begint met één visie. It takes a village…, dus in het Allerbeste Kindcentrum zitten alle betrokken partijen op één lijn. Dat betekent één visie op hoe je voor kinderen een veilige omgeving realiseert waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Eén visie op hoe medewerkers het beste toegerust worden met kennis en communicatiemiddelen. En één visie op hoe je ouders betrekt bij dit alles.

Net zo belangrijk: in mijn ideale kindcentrum werken alle professionals rond het kind actief samen. Kinderen leren continu. Van het moment dat ze met nieuwsgierige babyogen de wereld inkijken, tot ze vol trots hun schooltas in de vlag hangen. Dus vanaf het intakemoment in het kindcentrum neemt de kinderopvang het voortouw om de communicatie te organiseren. Het begint met een actieve dialoog met ouders. Samen volg je de ontwikkeling van het kind. Het vervolgt met de voorbereiding op de basisschool, waarbij pedagogisch medewerkers, ouders én nu ook leerkrachten samen praten. Ook na de soepele overstap naar de basisschool blijft de communicatie levend tussen leerkracht, bso-medewerker en ouders. In dit hele traject praten indien nodig de logopedist, orthodontist en andere bij het kind betrokkenen mee. De dialoog blijft, tot en met de warme overdracht naar de middelbare school.

Tot slot: het Allerbeste Kindcentrum richt zich niet alleen op het kind, maar ook op de ouder. Het is best moeilijk voor ouders om ’s morgens hun kind bij de voorschoolse opvang te brengen en het tegen etenstijd weer terug te zien. Zij brengen zo’n tien uur door zonder hun kind, hun kostbaarste bezit. Zorg dat ouders weten wat er overdag gebeurt via een veilige app, hanteer één kindvolgsysteem en houdt één oudergesprek, waarbij pedagogisch medewerker én leerkracht meepraten. Ouderavonden en jaarfeesten worden integraal met kinderopvang en onderwijs georganiseerd. Het ideale kindcentrum is oprecht geïnteresseerd in ouders, in hun opinie, in wat zij belangrijk vinden. Het betrekt hen actief bij de wereld van opvang en school. Ouders hebben soms geen idee wat hun kind allemaal moet kennen en kunnen. Laat ouders eens een Cito-toets maken. Ze zullen u dankbaar zijn voor deze eyeopener. Misschien dacht u bij de aanvang van deze column dat mijn Allerbeste Kindcentrum eentje in de bossen zou zijn. Met schapen en konijnen, een kunstatelier en een kookstudio. Dat is ook allemaal prachtig. Maar het kindcentrum van 2018 begint toch echt met een gedeelde visie en actieve communicatie en samenwerking tussen alle betrokkenen. Met ouders in een sleutelrol, want het is immers hun kind.

Peter van Zijl (43) is vader van drie dochters en al jarenlang klant van de kinderopvang. Hij is ook eigenaar van Pelosa (software voor organisaties die actief zijn voor het jonge kind, met name in kinderopvang en onderwijs). Peter gaat graag de dialoog aan: peter@quebble.com.