De Nederlandse kinderopvang staat bekend om zijn bescheidenheid. U schreeuwt het niet van de daken, maar u doet het best goed. Uit resultaten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang blijkt dat Nederland zich prima kan meten met omringende landen. Zeker als je kijkt naar emotionele kwaliteit, dan scoren we aan de hoge kant (voldoende tot goed) vergeleken met andere Europese landen. Het pedagogisch klimaat is affectief-inclusief met veel aandacht en emotionele veiligheid voor het kind.
Die scores haalt u niet omdat in Nederland de lat laag ligt. De aangescherpte eisen in ons vakgebied zijn niet mis. De Wet IKK zet de punten op de i, de voorschoolse educatie krijgt een kwaliteitsboost en de pedagogisch professional moet voldoen aan taaleisen en continu bijscholen. Hopelijk duwt de IKK ons vak naar een nog hoger niveau, maar ook dan zijn we er niet.

Want hoe krijgt u nu die verbetering doorgevoerd in de klantbeleving? Het is namelijk niet genoeg om goed te zijn in wat je doet; anderen moeten dat ook ervaren. Laat kwaliteit zien aan ouders, samenwerkingspartners en het brede publiek. Wie hoort niet op verjaardagsfeestjes nog altijd, als het beroep ter sprake komt: ‘Kinderopvang? Leuk, zeg. De hele dag met kinderen spelen, dat wil ik ook wel.’ De kwaliteit en belangrijke rol van de kinderopvang moeten ook worden ervaren door de goegemeente. Op dat feestje staat u immers tussen potentiële klanten, die kiezen tussen oppas door opa en oma en professionele opvang.

HOPELIJK DUWT DE IKK ONS VAK NAAR EEN NOG HOGER NIVEAU, MAAR OOK DAN ZIJN WE ER NIET

Met de IKK blijft de kwaliteit in de lift, maar als ondernemer moet u dit wel communiceren. Dit betekent dus niet alleen investeren in permanente educatie, mentors en coaching. Minstens zo belangrijk is de verbinding met ouders en samenwerkingspartners. Vanuit een wervingsperspectief, maar meer nog omdat die ouders en partners onderdeel uitmaken van de kwaliteit. Een paar voorbeelden. Wie het maandthema met concrete thuisopdrachten doorgeeft aan ouders, inclusief pedagogische uitleg, zorgt ervoor dat er een continue lijn zit in de ontwikkelingsstimulering van het kind. Het zomerthema ‘water’ is immers thuis prima door te trekken: oppassen voor de hete, stomende kraan, kijken hoe het ijsklontje in je glas water smelt en met papa het gras besproeien. En die app waarin alle betrokkenen bij het kind (uiteraard in een besloten, veilige omgeving) heel transparant met elkaar overleggen, betekent dat de spraakachterstand bij Ronnie al in een vroeg stadium wordt gesignaleerd en besproken door ouder, pedagogisch medewerker, leerkracht en logopedist.

Laat uw kennis en kunde zien aan alle partners en verbind. Dat zorgt er niet alleen voor dat kwaliteit wordt ervaren, maar ook dat die nog een extra zet krijgt. Want voor minder dan ‘uitstekend’ moeten we toch niet gaan bij de volgende Kwaliteitsmonitor?

 

Peter van Zijl (43) is vader van drie dochters en jarenlang klant van de kinderopvang. Hij is ook eigenaar van Pelosa in Zoetermeer, een bedrijf dat hij ruim twintig jaar geleden als ICT-student begon. Pelosa ontwikkelt software voor organisaties die actief zijn voor het jonge kind, met name in kinderopvang en onderwijs. Een nieuw, uniek product is Quebble, een platform waar ouders en professionals elkaar vinden. Peter gaat graag de dialoog aan: peter@quebble.com