Blijft het in grote lijnen zoals het nu is, of is de term ‘pedagogisch medewerker’ dan totaal verouderd en werk je als IKC-professional met een nieuwe set kwalificaties onder een IKC-cao?

In kinderopvangland is een sterke stroming richting IKC-achtige samenwerking tussen opvang en educatie voelbaar.

Wat me opvalt als ik praat met IKC-betrokkenen is dat zij zich als organisatie, maar ook als team, vooral zien als een ontwikkelinstrument. Een tool om het kind zo te ondersteunen dat het zijn talenten kan benutten en goed voorbereid straks de grote wereld instapt. Het doel is gelukkigere mensen, een betere samenleving. Hoe je daar komt, is maatwerk. Elk kind heeft immers een andere mentale bedrading. Interesses, aanleg en behoeften (aan vrijheid, veiligheid en structuur) zijn heel individueel.

Dat ‘maatwerken’ vraagt nogal wat van medewerkers. Je moet weten waar je over praat, en dus over een flinke dosis vakkennis beschikken. Je moet ontwikkelingsfases en gedrag herkennen, en weten hoe je daarmee moet omgaan. Maar je moet ook empathisch zijn om het welzijn van het kind te kunnen bevorderen. Daarnaast willen we ook continu meten, onderzoeken en evalueren of het nóg beter kan. En dat ligt allemaal op het bord van de pm’er.

We zijn op weg naar een nieuw vak: pedagogisch professional 2.0. Wie is dat?

Ik doe een voorzet. Volgens mij is die pedagogische vakman/-vrouw van de toekomst geen superhoogopgeleide alleskunner die zowel een talenknobbel als een rekentalent heeft, een kei is in sport, briljante creativiteitsideeën heeft én met een hand op de rug gitaar speelt.

Veel belangrijker is dat die nieuwe pedagogisch professional denkt, voelt en werkt volgens de visie van het IKC: een ontschotte ontwikkelplek voor kinderen van nul tot misschien wel achttien jaar, met als kernwoorden ‘samenwerking’, ‘inclusie’ en ‘diversiteit’.
Een belangrijke vraag hierbij is hoe je als management elk teamlid het beste kunt ondersteunen bij de uitoefening van dit belangrijke beroep. Een IKC anno 2025 heeft immers ook bij het team diversiteit en inclusie vooropstaan.

Een goed team is een mix van mensen met masculiene en feminiene eigenschappen, soorten en niveaus van opleiding en een kleurrijke variatie aan aanleg en interesses. Er is ruimte voor de mbo’er met een orthopedagogische specialisatie en groene vingers, en voor de hbo’er met onderwijskundige bagage, die het hart vol heeft van kunst. Al deze professionals werken op gelijkwaardige voet met elkaar en communiceren als één team. De nieuwe pedagogisch professional hoeft geen duizendpoot te zijn, maar is zich heel bewust van de plek die hij of zij inneemt binnen het netwerk rondom het kind. Dat betekent op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, onderzoekend bezig zijn en continue bijscholing. Het nieuwe vak krijgt dan hopelijk ook eindelijk de erkenning die het verdient. Hoe ziet u de pedagogisch professional 2.0? Ik hoor graag uw ideeën.


Peter van Zijl (45) is vader van drie dochters en jarenlang klant van de kinderopvang. Hij is ook eigenaar van Quebble (software die de administratieve processen van kinderopvang en onderwijs ondersteunt en integreert). Ga de dialoog aan met Peter: peter@quebble.com.