Zoeken op Quebble

De oplossing voor het Integraal KindCentrum

Binnen een IKC lopen vaak veel verschillende informatiestromen via diverse systemen langs elkaar heen. Kind- en leerlingenadministratie, voortgangsrapporten, noem maar op. En dat kan makkelijker. Veel makkelijker.

Een Integraal KindCentrum. De meest ideale samenwerking tussen opvang en onderwijs. Waarbij het kind één leerlijn doorloopt. Maar hoe optimaal is die samenwerking? Kan het niet op bepaalde punten nóg efficiënter? Volgens Quebble wel.

Want ondanks een verregaande samenwerking en integratie, hebben de opvang en het onderwijs met verschillende regels en richtlijnen te maken. Ze werken vaak met verschillende systemen voor de administratie. En er zijn verschillende momenten om met de ouder te communiceren. Terwijl het zoveel inzichtelijker zou zijn als een IKC integraal –de I van IKC- met de ouder communiceert. Zodat planningen efficiënter plaatsvinden, kosten kunnen worden bespaard en er volledig wordt voldaan aan de IKK regelgeving.

Quebble koppelt alle administratieve systemen heel overzichtelijk op één platform aan elkaar. Zodat ouders inzicht hebben in wat er gebeurt op de opvang én op school. En leerkrachten, medewerkers van de opvang en andere pedagogisch medewerkers elkaar kunnen aanvullen en versterken en samen de ontwikkeling van een kind zo optimaal mogelijk kunnen sturen. Kortom; Quebble is een slim en efficiënt planningssysteem voor heel het IKC.

We kunnen dit het beste uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden:

  • Op de IKC wordt met verschillende administratieve systemen gewerkt. Bijvoorbeeld Parnassys voor de leerlingadministratie, een systeem voor de TSO en weer een ander voor de BSO. Als ouder moet je op drie systemen inloggen om de gegevens van je kind in te zien. En dat is omslachtig. Het portaal van Quebble verbindt deze systemen. De ouder heeft slechts 1 login. En kan het kind, bijvoorbeeld bij ziekte, met één klik bij alle systemen afmelden.
  • De doorgaande leerlijn van het kind vraagt om een goede communicatie en samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en professionals. Via Quebble wordt de overdracht van de observatielijsten ingeregeld.
  • Door Quebble vindt er een betere communicatie met ouders en eenvoudigere overdracht tussen leraar en pedagogisch medewerker plaats. Via het “kindschrift” kunnen de dagelijkse gebeurtenissen worden overgedragen en blijven ouders en professionals op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen rondom het kind.

En dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Waar loopt u tegen aan? Hoe kan het efficiënter in uw organisatie? We vertellen u graag aan de hand van uw specifieke situatie wat er volgens ons beter kan.

Neem vrijblijvend contact op met Jurian of Martin van Quebble en ontdek wat Quebble voor uw organisatie kan betekenen. Neem nu contact op!

Dankzij die Quebble foto zit de ouder rustiger op zijn werk

Hoe kan een ouder-app je helpen bij je dagelijks werk? Pedagogisch medewerker Sandra Blasco (30) is werkzaam bij de peutergroep van kinderdagverblijf Kiekeboe van KinderOpvang Kerkrade/Parkstad.

1 SYSTEEM, ALLE INFORMATIE.

wel zo eenvoudig en overzichtelijk

Bij Quebble is alle informatie, communicatie en administratie uit verschillende systemen eenvoudig op één centrale plek terug te vinden. Inzichtelijk voor ouders, maar ook voor medewerkers van een IKC. Leerkrachten, medewerkers van de opvang en andere pedagogisch medewerkers kunnen elkaar zo aanvullen en versterken en samen de ontwikkeling van een kind zo optimaal mogelijk sturen. Hierdoor kan er efficiënter worden gepland, kunnen ouders op één centrale plek aangeven als hun kind ziek is (in plaats van meerdere telefoontjes te moeten plegen) en wordt er tijd en kosten bespaard. En dat alles in één systeem. Op één portaal en met één login.

Digitaal Observatieplatform voor het integraal kindcentrum

Wilt u graag op een snelle en eenvoudige manier de ontwikkeling van jonge kinderen volgen en stimuleren? De CED-Groep heeft in samenwerking met Pelosa en Quebble het complete kindvolgsysteem Doen, Praten, Bewegen & Rekenen gedigitaliseerd. Met behulp van Doen, Praten, Bewegen & Rekenen volgen en stimuleren pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van 0-4 jarigen....
Lees verder

Heen-en-weer schriftje

Quebble is het meest uitgebreide portaal voor ouders. Met Quebble heb je de volledige administratie van de kinderopvang van je kind in één App overzichtelijk bij elkaar. Offertes, facturen, contracten. Een extra dag aanvragen of een dag ruilen. Je kind aanmelden voor flexibele opvang, of juist doorgeven dat hij of zij ziek is. Staan er documenten klaar die ondertekend moeten worden? Geen probleem, ook dat doe je simpel met de App....
Lees verder

Quebble Roosterplanning voor het integraal kindcentrum

Elke school binnen een scholengroep heeft een eigen karakter, werkwijze en taakbeleid. Doordat de roosters eenvoudig te kopiëren zijn, bespaart u veel tijd. U kunt eenvoudig een standaard rooster opstellen en per locatie de juiste medewerkers invoegen....
Lees verder

Quebble Ouderportaal voor het IKC

Als ouder wil je uiteraard alles weten over hoe je kind het doet op school, de opvang of in een IKC. Want alles draait om zijn of haar ontwikkeling. Dat kan soms een hele berg informatie zijn die via verschillende kanalen bij je terecht komt. En dat is niet altijd even efficiënt. Maar met Quebble wel. Want daar staat al deze informatie overzichtelijk in één App bij elkaar....
Lees verder

Quebble Pro voor de professionals in een IKC

Met Quebble Pro hebben medewerkers altijd hun belangrijkste Quebble functies op zak. De App geeft realtime informatie dus je weet altijd waar je moet werken. Je verlofkaart is altijd actueel en het is super simpel om je gewerkte uren te registreren. Met een simpele knop maak je je week definitief en voer je declaraties in....
Lees verder

Quebble Kindplanning en Leerlingadministratie voor het IKC

Quebble.com | Professional Kindplanning en ouderportaal helpt kindercentra en primair onderwijs met een module kindplanning, waarin alles is geïntegreerd. Al uw diensten, van de dagopvang mét warme maaltijd, voor-, tussen- en naschoolse opvang, maar ook de sport clinic van de bso. Alles staat in één systeem, inclusief tarieven, voorwaarden en beschikbaarheid....
Lees verder

De oplossingen van Quebble

Basisonderwijs

Kinderopvang en onderwijs gaan steeds vaker samen. Soms is dit in de vorm van een samenwerking tussen twee organisaties maar ook steeds vaker wordt de opvang door de onderwijs stichting zelf opgezet...

Verder lezen

IKC

Een Integraal KindCentrum. De meest ideale samenwerking tussen opvang en onderwijs. Waarbij het kind één leerlijn doorloopt. Maar hoe optimaal is die samenwerking? Kan het niet op bepaalde punten nóg efficiënter? Volgens Quebble wel.

Verder lezen

Kinderopvang

Binnen de kinderopvang zijn er veel verschillende informatiestromen. Planningen van medewerkers, kindplanningen, urenadministratie, vakantiedagen, afmeldingen, zwemlessen, excursies. Noem maar op...

Verder lezen

Speciaal onderwijs

‘Hoe was het op school, heb je nog leuke dingen geleerd?’ Een veelgehoorde vraag. En terecht. Want het onderwijs speelt voor de ontwikkeling van een kind een hele belangrijke rol. Alleen wanneer er sprak is van een kind met bijvoorbeeld het syndroom van down is zoiets vaak wat ingewikkelder...

Verder lezen