Zoeken op Quebble

Het laatste nieuws

Management Kinderopvang 12 november, 2018

Het belang van de pioniers

Een beweging waar de overheid en de meeste vakgenoten het nut van inzien. Uit studies wereldwijd blijkt immers dat het kind baat heeft bij een vroege en doorlopende stimulering van de ontwikkeling volgens één visie voor opvang en onderwijs. Maar wat is de praktijk? Hoeveel IKC-directeuren worden zo moedeloos van alle obstakels dat ze het […]

Management Kinderopvang 2 oktober, 2018

Impasse over bkr

Het gemiddelde is dus handig om een algemene tendens van stijging/daling weer te geven, maar schetst onvoldoende waar het echt misgaat. Het actuele onderwerp in ons vak is de nieuwe beroepskracht-kindratio op de babygroep. Niemand twijfelt aan de zin hiervan. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling begint vanaf het moment dat het kind wordt […]

Management Kinderopvang 17 mei, 2018

Onduidelijkheid over IKK

De convenantpartijen, ouders, werkgevers en werknemers in de kinderopvang, hebben veelvuldig bij elkaar gezeten om tot een goed pakket nieuwe regels voor de branche te komen. Deze afspraken zijn door het ministerie opgenomen in de Wet IKK, met een concrete uitwerking in een Algemene Maatregel van Bestuur. Ook hier hebben de convenantpartners weer kritisch meegekeken. […]

Management kinderopvang 25 juni, 2018

Draagt IKK bij aan kwaliteitsbeleving ouders?

De Nederlandse kinderopvang staat bekend om zijn bescheidenheid. U schreeuwt het niet van de daken, maar u doet het best goed. Uit resultaten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang blijkt dat Nederland zich prima kan meten met omringende landen. Zeker als je kijkt naar emotionele kwaliteit, dan scoren we aan de hoge kant (voldoende tot goed) […]

Management Kinderopvang, 53 15 maart, 2018

Mag het een graadje warmer?

Op de samenwerking tussen opvang en school valt overigens ook wat af te dingen. Het Centraal Planbureau (CPB) kwam vorig jaar na onderzoek met scherpe kanttekeningen: een warme overdracht richting school kan een stempel op een kind drukken. Daarbij lijkt samenwerking juist segregatie in de hand te werken, onder andere omdat kinderen van hoogopgeleide ouders […]

Management Kinderopvang, 29 15 februari, 2018

Niet leuker, wel praktischer

De IKK-uitgangspunten worden door iedereen ondersteund. Het kind beter volgen, vaste gezichten op de groep, een mentor voor elk kind. Tegelijkertijd lopen pm’ers, locatiemanagers, maar ook directies, tegen organisatorisch onpraktische en strakke regels aan. Ik was recent bij een informatiebijeenkomst van het projectteam implementatie IKK van SZW en GGD GHOR. Aanvankelijk leken de managers geïntimideerd […]

Management Kinderopvang, 35 15 juli, 2017

Wens voor 2018

Eén visie Het begint met één visie. It takes a village…, dus in het Allerbeste Kindcentrum zitten alle betrokken partijen op één lijn. Dat betekent één visie op hoe je voor kinderen een veilige omgeving realiseert waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Eén visie op hoe medewerkers het beste toegerust worden met kennis en communicatiemiddelen. […]

Quebble Array

Communiceer als één IKC

Volstrekt logisch. Een kind leert immers continu en één leerlijn zorgt voor een optimale ontwik keling. Bij een IKC is ‘integraal’ het sleutelwoord. Toch lijkt één aspect nog te ontbreken. Hoe geïntegreerd communiceren IKC’s eigenlijk met ouders? Goede communicatie met ouders is belangrijk. Samen voed je het kind op: ouders en pedagogisch professionals. Dat betekent […]

management Kinderopvang, 33 15 mei, 2017

De pendule zwaait weer

Het kwaliteitsbeleid lijkt met die pendule mee te slingeren. Vóór de crisis was flexibiliteit bijna een vies woord in de kinderopvang. Dat ging immers ten koste van de kwaliteit. Op het moment dat de crisis in volle hevigheid toesloeg, gingen echter veel organisaties overstag. Wie maar genoeg inspeelde op de wensen van ouders zou de […]

Management Kinderopvang, 33 15 april, 2017

Zelf doen

Als ICT-leverancier kom ik wekelijks over de vloer bij scholen en kindcentra. Het valt me op dat beide partijen hetzelfde nastreven: één doorgaande (leer)lijn, met het belang van het kind voor ogen. In het begin van de ontwikkeling van kindcentra ging het vooral om samenwerking. Nu zie ik echter ook scholen zelf kinderopvang initiëren of […]

Meer weten over Quebble en onze modules?

We komen graag bij je langs om alle mogelijkheden voor jouw organisatie toe te lichten. Klik op de button hiernaast voor een afspraak!